اعضاء و ناظرین هیأت تصفیه

مدیریت محترم هیأت تصفیه

سرکار خانم زهرا مروی نیا

عضو محترم موظف هیأت تصفیه

جناب آقای محمد صالح قاسمی

ناظر محترم هیأت تصفیه

جناب آقای حسین نیکبخت

ناظر محترم هیأت تصفیه

جناب آقای حسین زاهدطلبان

تاریخچه ی شروع به کار هیأت تصفیه اعتماد ایرانیان :

هیأت تصفیه اعتماد ایرانیان با انتخاب سهامداران این تعاونی در مجمع عمومی 19 شهریور 1395 وظیفه قانونی خود را آغاز نمود و مجمع با هدف تعامل و رویکرد ثبت بانک قوامین و به پیشنهاد مراجع محترم قضائی یکی از مدیران ارشد بانک قوامین را در هیأت جهت تسریع در امور تصفیه شرکت انتخاب نمود.همچنین هیأت تصفیه پس از انتخاب حساب بانکی این هیأت را جهت حسن نظر در بانک قوامین افتتاح وهمچنین از نیروهای شاغل در بانک قوامین جهت پیگیری در امور تصفیه استفاده نمود.اما متأسفانه شروع کار هیأت تصفیه در نیمه دوم سال 95 ،با چالش واقدامات غیر قانونی بانک قوامین همراه بود وعدم همکاری این بانک در تحویل اسناد ومدارک ومستندات وپرونده های تسهیلاتی وتوقیف حسابهای هیأت تصفیه باعث ایجاد چالش وخدشه جدی به تسریع در امورات تصفیه گردید . که بعد از یکسال ونیم کشمکش وتبادل نامه های بسیار با بانک قوامین بالاخره هیأت تصفیه مجبور به طرح دادخواست در محاکم قضائی در اسفند ماه 96 گردید. که رأی بدوی بعد از 9 ماه در آذر ماه97 به نفع شرکت تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان انجام شد ومحکومیت بانک قوامین به ارائه صورتحساب دوران عملکرد استرداد اموال منقول وغیر منقول ودادن اسناد ومدارک وپرونده ها به هیأت تصفیه محکوم گردید.هیأت تصفیه همچنین با توجه به پیگیریهایی که در مورد شکایت پرونده هیأت مدیره اسبق اعتماد ایرانیان در شعبه 3 کیفری یک استان که کیفر خواست اخلال عمده وکلان در نظام اقتصادی کشور برای آنها صادر شد و به حمد الهی منجر به صدور رأی ورد مال گردید. ( در قسمت تازه ها اطلاعات مورد نیاز دادگاه ویژه جرائم اقتصادی اخلال عمده وکلان به همراه رأی دادگاه گذاشته شده است.)

تاریخچه شرکت تعاونی :
تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان با سوابق موجود در ابتدا تحت عنوان شرکت تعاونی اعتبار بسیجیان پایگاه شهید علویان گناباد در تاریخ 87/7/27 به موجب مجوز شماره ۱۳۶۴ اداره کل تعاون گناباد شروع به فعالیت نموده است و سرمایه اولیه آن سی و چهار میلیون ریال منقسم به ۱۱۴ سهم بوده است. تعداد اولیه اعضای تعاونی ۶۱ نفر و نوع فعالیت آن انجام خدمات اعتباری به اعضا ، یعنی بسیجیان گناباد بوده که بعداً بر خلاف قانون پولی و بانکی کشور و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ، اقدام به سپرده گیری از غیر اعضا و عموم مردم نموده است .
مضافاً اینکه بر اساس صورتجلسه مورخ 88/3/10 بر خلاف مفاد قانون تنظیم بازار و غیر متشکل پولی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به نام تعاونی تغییر پیدا کرده و اقدام به گسترش شبکه در سراسر کشور می نماید به نحوی که تعداد شعب از دو شعبه در سال ۸۷ علیرغم ارائه تعهدات بر عدم افزایش شعب مبادرت به افزایش شعب به ۶۰۰ شعبه در فاصله کوتاهی می نماید .
سهامداران عمده تعاونی ، شرکت فجر بهمن خراسان و شرکت پدیده شاندیز می باشند که شرکت فجر بهمن از محل سپرده های مردم اقدام به تأسیس ۱۲ تا شرکت زیر مجموعه اقماری می‌نماید و شرکت تعاونی اعتباراعتماد ایرانیان بر خلاف ضوابط و مقررات به جای اعطای تسهیلات به مردم ، تأمین کننده منابع مالی شرکت های زیر مجموعه خود گردیده است که اکثر متهمین نیز در این شرکت‌ها دارای سمت های مدیر عاملی یا عضو هیئت مدیره بوده اند. بر اساس تغییرات ثبتی صورت گرفته آقای پورسلیمی رئیس هیئت مدیره و آقای حسین زاهد طلبان به عنوان مدیرعامل تا 90/9/5 انتخاب شده و کلیه اوراق با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس و نایب رئیس و مهر شرکت دارای اعتبار تلقی شده است.

 

 

بستانکاران اعتماد ایرانیان

بستانکاران قطعی و مورد تأیید هیأت تصفیه: سپرده گذاران ، تعداد سپرده گذاران  102،138 نفر به مبلغ 5 میلیارد تومان. 

 **بستانکاران قابل بررسی و احتمالی از اعتماد ایرانیان  که تا تاریخ 22 آبان ماه 96 طلب خود را به هیأت تصفیه اعلام نموده اند ودرحال بررسی می باشند:  1)  بانک قوامین                                         2) شرکت فن آوا گستر توس                             3)شرکت آفتاب نیمروز شرق                           4) شرکت سیمای شهر                             5)شرکت کانون رسانه صنعت جوان            6)شرکت بازرگانی کاریز                            7)مطالبات برخی پرسنل منفک شده                  8)سهامدارانی که کمک قرض الحسنه جهت موضوع پرونده اعتماد ایرانیان انجام داده       9)آستان قدس رضوی                                       10)هزینه های اسبق واحد پشتیبانی اعتماد ایرانیان.                                                        11) اداره مالیات و دارایی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

مأموریت هیأت تصفیه

تصفیه و تقسیم دارایی شرکت، از نتایج انحلال شرکت است وتصفیه به معنی تعیین بدهکاری وبستانکاری است که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بدهکاری وبستانکاری مشخص می شود ومدیران تصفیه مأموریت انجام این امر مهم را عهده دار می باشند. مدیر تصفیه به وکالت از شرکت وسهامداران عمل می نماید وصلاحیت تصمیم گیری دارد.

وظایف مدیر تصفیه به ترتیب اولویت:

1-رسیدگی به بدهی های تعاونی واقدام جهت پرداخت آنها                                                    2-پرداخت سهام وسود سهام اعضاء ،در صورتیکه از حساب ذخیره تعاونی غیر قابل تقسیم شرکت بیشتر باشد.                                                    3- انتقال باقی مانده حساب به حساب ذخیره تعاونی غیر قابل تقسیم به جهت اقدامات مربوطه طبق قانون .

 

 

 

 

تازه‌های ما

تازه های هیأت تصفیه اعتماد ایرانیان را دنبال کنید

سهامداران اعتماد ایرانیان (به تفکیک هفت گروه)

  • سهامداران خرد به تعداد 1465 نفر(%41)
  • محسن پهلوان و وابستگان (%22)
  • شرکت فجر اعتماد ایرانیان (%19)
  • شرکت توسعه نوید فجر( % 10)
  • هیأت مدیره اسبق و وابستگان (%4)
  • فجر بهمن (%1)
  • حسن یوسفی (% 3)

0 تعدادتسهیلات وصولی بدون پروسه حقوقی

0 تعداد پرونده هایی که همچنان در بانک قوامین می باشد ، حدود 3700 پرونده

0 تعداد پرونده های اخذ شده از بانک قوامین

0 تعداد کل پرونده های تسهیلاتی در کل کشور، حدود6000 پرونده

نظرات وپیشنهادات

نظرات ،پیشنهادات و انتقادات

لطفاً هرگونه نظر،پیشنهاد و انتقادات سازنده خود را با ما از طریق ایمیل ، به آدرس

tasfiyeetemad1395@gmail.com

در میان بگذارید.